Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Kjemisk institutt

Besøksadresse: 
Kjemibygningen, Sem Sælandsvei 26 inngang Apalveien

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag 09:00-15:00, stengt 11.30-12.30

Postadresse: 
Postboks 1033, Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 54 46
Faks: 22 85 54 41
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/kjemi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Trygve Ulf Helgaker  (kontaktinformasjon)  

Emneansvarlig

Harald Walderhaug  (kontaktinformasjon)  

Labansvarlig

Publisert 4. okt. 2011 15:25 - Sist endret 28. feb. 2012 11:20