Undervisningsplan

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
18.01.2013 T. Helgaker  Aud 3  Historisk bakgrunn   
24.01.2013 T. Helgaker  Aud 3  Kvantemekanikk  12.4–12.5 
24.01.2013 T. Helgaker  Aud 3  Kvantemekanikk & translasjon  12.6–12.7 
25.01.2013 T. Helgaker  Aud 3  Translasjon  12.7 
31.01.2013 T. Helgaker  Aud 3  Rotasjon i to dimensjoner  12.8 
31.01.2013 T. Helgaker  Aud 3  Rotasjon i tre dimensjoner  12.8 
01.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Vibrasjon  12.9 
07.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Hydrogenatomet  13.1–13.2 
07.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Hydrogenatomet  13.3 
08.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Hydrogenatomet  13.4–13.7 
14.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Flerelektronatomer  13.8–13.9 
14.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Flerelektronatomer  13.10–13.14 
15.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Flerelektronatomer  13.15–13.19 
21.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Valensbindingsteori  14.1–14.4 
21.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Valensbindingsteori  14.5–14.6 
22.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Molekylorbitalteori  14.7–14.10 
28.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Molekylorbitalteori  14.11–14.12 
28.02.2013 T. Helgaker  Aud 3  Molekylorbitalteori  14.13–14.15 
01.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Kvantekjemiske beregninger  14.17–14.19 
07.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Hückel-teori  14.16 
07.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Hückel-teori  14.16 
08.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Molekylære vekselvirkninger  15.1–15.3 
14.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Molekylære vekselvirkninger  15.4–15.9 
14.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Faste stoffer  17.1–17.3 
15.03.2013 T. Helgaker  Aud 3  Faste stoffer  17.4–17.9 
04.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Krystaller og krystallografi  17.10–17.12 
04.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Krystaller og krystallografi  17.13–17.17 
05.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Gjennomgang av midttermineksamen   
11.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Rotasjonsspektroskopi  19.1 
11.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Rotasjonsspektroskopi  19.2–19.5 
12.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Vibrasjonsspektroskopi  19.6–19.13 
18.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Elektroniske overganger  20.1–20.6 
18.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Lasere  20.7–20.8 
19.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  Magnetisk resonans  21.1–21.2 
25.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  NMR  21.3 
25.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  NMR  21.4–21.10 
26.04.2013 T. Helgaker  Aud 3  EPR  21.11–21.12 
02.05.2013 T. Helgaker  Aud 3  Statistisk termodynamikk  22.1–22.4 
02.05.2013 T. Helgaker  Aud 3  Statistisk termodynamikk  22.5–22.8 
Publisert 17. jan. 2013 10:34 - Sist endret 17. jan. 2013 14:28