Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM3420 - Vår 2010

Hei, og velkommen til KJM3420.

KJM3420 og KJM4420 er i praksis samme emne, se derfor informasjon i KJM4420. Som student har du fått tilgang til KJM4420 Fronterrommet.

KJM3420 starter med en obligatorisk forelesning mandag 18. januar kl. 08.15 i aud. 3, og laboratoriekurset starter samme dag.

Introduksjon til laboratoriekurset og alle labøvelsene vil bli lagt ut i Fronter senere denne uken.

Etter den 18, vil alle beskjeder bli gitt i Fronter,

mvh Elsa

4. jan. 2010 16:00