Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM3500 - Høst 2006

Eksamensdato til emnet er blitt endret fra 15. desember til 13. desember.

Studieadministrasjon

12. juni 2006 19:29

Det kan bli endring i eksamensdato i emnet. Mer informasjon om dette kommer senere.

Studieadministrasjon

8. juni 2006 17:19