This course is discontinued

Undervisning - tid og sted

Les informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet.

Forelesninger

Første forelesning er mandag 16. januar.

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 16. januar til 15. mai)

  • Fredag kl. 12:15 -13:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 20. januar til 19. mai)

Georg Becher, Carl Henrik Gørbitz, Claus Jørgen Nielsen, Per Hoff, Rolf Vogt, Hans Martin Seip, Georg Becher

Prosjektoppgave

Showan Jafar Nori, Tone Charlotte Gadmar, Rolf Vogt

Published Nov. 17, 2005 1:59 PM - Last modified Feb. 1, 2006 3:01 PM