This course is discontinued

Undervisning - tid og sted

Les informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet.

Emneansvarlig er Rolf D. Vogt

Forelesninger

Første forelesning er mandag 12. januar.

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 12. januar til 4. mai)

  • Fredag kl. 13:15 -14:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 16. januar til 8. mai)

Published Oct. 24, 2008 10:54 AM - Last modified Nov. 25, 2008 12:00 PM