This course is discontinued

Undervisning - tid og sted

Les informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet.

Emneansvarlig er Rolf D. Vogt

Forelesninger

Første forelesning er mandag 18. januar.

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen

    Undervisning: 18. januar - 22. mars og 12. april - 10. mai

  • Fredag kl. 13:15 -14:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen

    Undervisning: 22. januar - 26. mars og 9. april - 14. mai

Published Oct. 14, 2009 9:41 AM - Last modified Dec. 2, 2009 6:01 PM