Dette emnet er erstattet av KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi.

Timeplan