Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM4030 - Høst 2006

Mandag 9. oktober skal hver kursdeltager holde et 10 minutters foredrag om et av kapitlene i læreboka. Seminaret holdes klokka 12.15-14.00 i auditorium 2.

23. aug. 2006 15:17

I Classfronter - fellesrom KJM4030 under undervisning finner dere nå oppdatert liste over pensum og anbefalt litteratur. Du må melde deg på kurset for å få tilgang til Classfrontersidene til kurset.

11. aug. 2006 15:03

Undervisningen vil foregå på norsk og med norsk lærebok. The teaching will be in Norwegian autumn 2006.

14. juni 2006 10:21