Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM4030 - Høst 2007

I Classfronter - fellesrom KJM4030 under undervisning vil dere etterhvert finne en oppdatert liste over pensum og anbefalt litteratur. Du må melde deg på kurset for å få tilgang til Classfrontersidene til kurset.

29. mai 2007 18:42