Undervisning - tid og sted

Undervisningen holdes intensivt over fra uke 3 til ca. uke 10. Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og oppmøte under presentasjon av emnet.

Forelesninger

Første forelesning er mandag 16. januar kl. 08.15 i aud. 3 og ekstra forelesning tirsdag 17. januar kl. 9.15-11 (sted oppgis ved første forelesning)

  • Mandag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 16. januar til 6. mars)

  • Fredag kl. 09:15 -11:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 20. januar til 10. mars)

Elsa Lundanes

Laboratoriekurs

Laboratoriekurset starter onsdag 18. januar kl. 11.00 på Ø109. Laben går 4 dager i uke (man. kl.10-15.30, tirs. og tors. kl. 8.15-15.30, ons. kl. 11-20)

Kollokvier

Siste 3 uker før eksamen (2 timer per uke etter avtale med studentene)

Publisert 17. nov. 2005 13:59 - Sist endret 26. jan. 2006 19:29