Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Emneansvarlig er Jaan Roots.

Forelesninger og kollokvier

Første forelesning er onsdag 18. august kl. 10.15 - 12.00. Informasjon om undervisningen blir gitt på første forelesning.

Bo Nystrøm, Jaan Roots.

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Rom V 114 Kjemibygningen ( i perioden 19. august til 2. desember)

    Forelesning

  • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Rom V 114 Kjemibygningen ( i perioden 26. august til 2. desember)

    Kollokvier. Start etter nærmere avtale med studentene.

Laboratoriekurs

Informasjon om tid og sted blir gitt på første forelesning.

Ansvarlig for labkurs er Neda Beheshti

Publisert 3. apr. 2009 11:32 - Sist endret 4. sep. 2009 08:30