Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Emnet er samkjørt med KJM3700. Se den semesterspesifikke siden til KJM3700 for informasjon om tid og sted for undervisningen.

Forelesninger

Hans Martin Seip

Prosjektoppgave

Rolf Vogt, Tone Charlotte Gadmar, Showan Jafar Nori

Publisert 24. okt. 2006 19:09 - Sist endret 5. feb. 2007 13:32