Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandelr fundamentale aspekter ved koplingen av væskekromatografi (LC) og massespektrometri (MS), inkludert krav til mobil- og stasjonærfaser, ioniseringsteknikker, masseanalysatorer, systemoptimalisering, kalibrering, dataopptak, strukturbestemmelse, miniatyrisering, strategier for metodeutvikling og applikasjonsområde. Grunnleggende prøveopparbeidelse-, LC og MS-teori av betydning for koplingen LC-MS vil kort bli repetert.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du utvikle egnede strategier for metodeutvikling ved bruk av LC-MS
  • kan du bruke LC-MS som et vitenskapelig verktøy i ditt eget forskningsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Har du opptak til et ph.d.-program ved et annet fakultet eller en annen utdanningsinstitusjon, og emnet inngår i godkjent opplæringsdel av ph.d.-programmet ditt der, må du innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Generell kunnskap om LC og MS.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (nedlagt)

Undervisning

Et 30-timers intensivkurs. Undervisningen blir gitt i en uke fra mandag til fredag, og kurset består av 10 timer undervisning, 10 timer kollokvieoppgaver og 10 timer laboratorieoppgaver, inkludert en eskursjon til et eksternt LC-MS laboratorium. Kurset har plass til maksimalt 20 studenter, og det er 80% obligatorisk fremmøte.

Det er obligatorisk fremmøte til første forelesning. Kurset er utviklet i henhold til worskshop-prinsippet, og aktiv deltagelse fra studentene er påkrevet, spesielt under kollokvier og laboratorieøvelser. Kollokvieroppgaver vil bli valgt fra relevant vitenskapelig litteratur.

Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Aktiv deltagelse i undervisningen samt presentasjon av gjennomførte laboratorie- og kollokvieoppgaver teller 100 % av avsluttende karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

EMNET VIL IKKE GÅ VÅREN 2017.

 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)