Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Truls Norby: Materialer og Energi, 2003. Kompendium, ca. 300 sider.

Kompendiet vil bli distribuert direkte til studentene ved kursstart.

Martin Lie: Laboratorieøvelser i MEF 1000, 2003. Kompendium, ca. 40 sider.

Kompendiet vil bli distribuert direkte til studentene ved kursstart.

Publisert 19. mai 2003 10:26 - Sist endret 15. sep. 2004 12:40