Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 30. des. 2004 01:00

Sensuren er falt. Kurskarakterene viser at antall som har fått de forskjellige karakterene er:

A 3 (Gratulerer!!)

B 15 (Bra!)

C 6 (OK!)

D 8 (Stått!)

E 0

F 11 (Stort forbedringspotensiale ved konteeksamen!)

Takk for et givende semester! Feedback på prosjektoppgaver kommer etterhvert. Godt Nytt År! TN.

Publisert 24. des. 2004 01:00

Eksamen Høst 04 er lagt ut (fasit som vanlig som skjult tekst). I bedømmelsen har vi sett at det var litt mye å gjøre, at oppgave 7 (om defekter) var "utenfor rekkevidde", og at Oppgave 10b (om solcelleareal) var for udefinert. Vi lar alle få beholde de poengene de eventuelt fikk på disse, men reduserer maks. oppnåelig med 1,5 oppgave, til 10,5 oppgaver, når vi regner ut % korrekt besvarelse. Det ligger an til få A'er og dessverre mange F'er (stryk), men til gjengjeld er resten fordelt med stor hovedvekt på B; Bra!