Dette emnet er nedlagt

Eksamen Høst 04 er lagt …

Eksamen Høst 04 er lagt ut (fasit som vanlig som skjult tekst). I bedømmelsen har vi sett at det var litt mye å gjøre, at oppgave 7 (om defekter) var "utenfor rekkevidde", og at Oppgave 10b (om solcelleareal) var for udefinert. Vi lar alle få beholde de poengene de eventuelt fikk på disse, men reduserer maks. oppnåelig med 1,5 oppgave, til 10,5 oppgaver, når vi regner ut % korrekt besvarelse. Det ligger an til få A'er og dessverre mange F'er (stryk), men til gjengjeld er resten fordelt med stor hovedvekt på B; Bra!

Publisert 24. des. 2004 01:00 - Sist endret 4. jan. 2005 08:56