Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. Alle studenter må bekrefte laboratorieplassen på ekspedisjonskontoret (VU 18) ved Kjemisk institutt i løpet av perioden fredag 26. august kl. 09.00 - tirsdag 30. august kl. 15.00 (evt. på tlf 22 85 54 46). Studenter som ikke bekrefter laboratorieplassen vil ikke bli tilbudt plassen.

Forelesninger

 • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Lille fysiske auditorium vest Fysikkbygningen ( i perioden 23. august til 6. desember)

 • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Store fysiske auditorium Fysikkbygningen ( i perioden 24. august til 7. desember)

Truls Norby

Laboratoriekurs og gruppeundervisning

Karl Petter Lillerud, Anette Eleonora Gunnæs

Gruppe 1

Studenter på bachelorprogrammet materialer og energi for fremtiden har fortrinnsrett til denne gruppen.

 • Fredag kl. 10:15 -15:00, Laboratorium V225 Fysikkbygningen ( i perioden 26. august til 9. desember)

  Laboratoriekurset holdes også på rom ØU14 i kjemibygningen.

 • Fredag kl. 10:15 -12:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen ( i perioden 26. august til 9. desember)

  Gruppeundervisning

Poul Ægidius Norby, Katrine Brekke, Anette Eleonora Gunnæs, Karl Petter Lillerud

Gruppe 2

Studenter på bachelorprogrammet kjemi har fortrinnsrett til denne gruppen.

 • Torsdag kl. 12:15 -17:00, Laboratorium V225 Fysikkbygningen ( i perioden 25. august til 8. desember)

  Laboratoriekurset holdes også på rom ØU14 i kjemibygningen

 • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen ( i perioden 25. august til 8. desember)

  Gruppeundervisning

Katrine Brekke, Poul Ægidius Norby, Anette Eleonora Gunnæs, Karl Petter Lillerud

Publisert 6. juni 2005 15:38 - Sist endret 21. okt. 2005 15:55