Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Richard J.D., Tilley: Understanding Solids - The Scinece of Materials, 2004. Wiley. ISBN: 0-470-85276-3. Kapitler: 2,3,4,5,7,11,12,13,14.

Helmer Fjellvåg: Symmetriopperasjoner, punktgrupper, romgrupper og krystallstrukturer, Kompendie som deles ut på forelesning. 40 sider. Erstatter delvis kapittel 5..

Kompendiet 1.17 West deles ut på forelesning og må være lest gjennom. Detaljer kreves ikke, men innsikt i tabell 1.4 (bakerst i kompendiet) kreves.

Publisert 6. aug. 2008 09:44 - Sist endret 6. aug. 2008 09:45