Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Første forelesning er tirsdag 19. august kl. 10.15

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Rom V 172 Kjemibygningen ( i perioden 19. august til 9. desember)

Kollokvier

  • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Rom V 172 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 11. desember)

Publisert 23. apr. 2008 09:51 - Sist endret 28. nov. 2008 08:06