Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det er et mål å sikre at laboratoriearbeid i undervisningen foregår i trygge omgivelser. Du får informasjon om hvilke helse-, miljø og sikkerhetskrav som stilles til deg som student ved UiO når du har undervising på laboratoriet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha kunnskap om:

  • Viktige lover og sikkerhetsforskrifter knyttet til laboratoriearbeid.
  • Bruk av: laboratoriejounalen, stoffkartotek, risikovurdering, el– instrumenter og sikkerhet, avtrekkskap og verneinstallasjoner, samt bruk av personlig verneutstyr.
  • Sikker håndtering av kjemikalier og biologiske stoffer.
  • Toksikologiske utfordringer ved bruk av kjemiske og biologiske stoffer med utgangspunkt i stoffkartotekblad.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emne må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MNHMS0010LS:

Undervisning

Emnet gis 3 ganger (som 3 alternative grupper) i begynnelsen av hvert semester, som 1 times forelesning. Deltagelse på undervisningen er obligatorisk for å bestå emnet.

Emnet bruker Fronter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å få emnet bestått må du ha godkjent deltakelse på undervisningen. Du er selv ansvarlig for å bli registrert på emnet ved oppmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen og det blir gjort fremmøteregistrering. Sykdom eller annen gyldig fraværsgrunn må dokumenteres med legeerklæring eller annen tilsvarende dokumentasjon. Legeerklæringer kan leveres til MN-studieinfo i åpningstiden eller sendes per post til MN-studieinfo. Husk å skrive hvilket emne og hvilken dato legeerklæringen gjelder for.

Alle studenter som har vært borte fra undervisningen må ta emnet neste gang det undervises (i begynnelsen av påfølgende semester).

Studenter som ikke har bestått MNHMS0010LS vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis emnet er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Emnet er nedlagt, se infomasjon om nye HMS-emner og overgangen mellom gamle og nye emner.

Eksamen

Siste eksamen i emnet våren 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MN-studieinfo