Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–79 av 79 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT2000 – Prosjektarbeid i matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2100 – Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2200 – Grupper, ringer og kropper (10 studiepoeng) 10
MAT2400 – Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT3010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3360 – Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT3440 – Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT4010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT4170 – Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT4210 – Algebraisk geometri I (10 studiepoeng) 10
MAT4215 – Algebraisk Geometri II (10 studiepoeng) 10
MAT4305 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT4315 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT4400 – Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4450 – Videregående funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4520 – Mangfoldigheter (10 studiepoeng) 10
MAT4530 – Algebraisk topologi I (10 studiepoeng) 10
MAT4740 – Malliavinkalkulus og anvendelser i finans (10 studiepoeng) 10
MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring (10 studiepoeng) 10
MAT4770 – Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder (10 studiepoeng) 10
MAT4820 – Kompleks dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4930 – Graduate research in Mathematics (30 studiepoeng) 30
MAT5930 – Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 – Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9210 – Algebraic Geometry 1 (10 studiepoeng) 10
MAT9215 – Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9305 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT9315 – Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT9520 – Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 – Algebraic topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9580 – Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9740 – Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9750 – Mathematical Finance: Modelling and risk management (10 studiepoeng) 10
MAT9770 – Stochastic modelling in energy and commodity markets (10 studiepoeng) 10
MAT9820 – Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK3200 – Prosjektarbeid i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4250 – Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori (10 studiepoeng) 10
MEK4420 – Marin hydrodynamikk (10 studiepoeng) 10
MEK4470 – Beregningsorientert fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4480 – Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4490 – Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4600 – Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4930 – Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MEK9250 – Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9320 – Hydrodynamic Wave Theory (10 studiepoeng) 10
MEK9420 – Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9470 – Computational Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 – Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MEK9600 – Experimental Methods in Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 – Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
MOD5930 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
STK-MAT2011 – Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK4060 – Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4190 – Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 – Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 – Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9060 – Time series (10 studiepoeng) 10
STK9190 – Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9500 – Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9520 – Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9600 – Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10
STK9900 – Statistical methods and applications (10 studiepoeng) 10