Beskjeder

Publisert 28. des. 2018 13:42

Vi håper dere alle har hatt en fin jul! Eksamensresultatene er nå klare og karakterene skal være tilgjengelige i Studentweb. På kurssidene har vi også lagt ut en sensorveiledning slik at dere kan få et innblikk i hvordan karakterene settes. Om karakteren du har fått samsvarer dårlig med ditt eget inntrykk av eksamen anbefaler vi at du tar kontakt med en av oss faglærere for å få en begrunnelse, det kan skje at deler av besvarelser overses og lignende. Er det gjort en feil kan vi endre karakteren uten å gå veien om formell klage.

For dem som har strøket eller var syke på eksamen blir det anledning til å gå opp til ny prøve i løpet av andre eller tredje uke i januar.

Godt nytt år og lykke til med videre studier!

Hilsen Ulrik og Knut

Publisert 10. des. 2018 13:22

da er løsningsforslaget for dagens eksamen lagt ut på kurssidene. Håper alt gikk bra med dere i dag, og ønsker dere en god juleferie!

Øyvind

Publisert 7. des. 2018 15:29

En del av dere har påpekt at flervalgsoppgave 1 i fjorårets eksamen (2017) ikke henger på greip. Det er helt riktig, det har vært en teknisk glipp. Oppgaven fungerer om graden på Taylor-polynomet reduseres til 1.

Lykke til på mandag nok en gang!

Publisert 6. des. 2018 12:53

Dette emnet bruker UiOs digitale håndtegningssystem Scantron. Se veiledning for digital håndtegning på eksamen: https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/digital-handtegning.html 

Publisert 6. des. 2018 10:07

En tidligere gruppelærer, Øyvind Gylver, lagde for noen år siden en superkompakt oppsummering av det numeriske pensumet. Denne finner dere under 'Pensum og eksamen' vil venstre — kan kanskje være nyttig i innspurten. Dividerte differenser er ikke lenger pensum, som markert på arket.

Merk at for MAT-IN1105 er ikke differensligninger pensum.

Publisert 5. des. 2018 17:01

Vi hadde tenkt å legge ut fjorårets eksamenssett som prøveeksamen i Inspera, men det viste seg å være litt krevende rent administrativt i tillegg til at det å få oppgavene i Inspera ikke ville tilføre så mye utover det dere lærte om Inspera på midtveiseksamen.

Vi har derfor lagt ut fjorårets eksamen under 'Om avsluttende eksamen' til venstre, både som oppgavesett, fasit for del 1 og løsningsforslag for del 2.

Lykke til med de siste forberedelsene!

Publisert 5. des. 2018 10:35

Det blir orakeltjeneste med gruppelærerne torsdag 6/12 og fredag 7/12 i auditorium 1 i Vilhelm Bjerknes' hus i tiden 10-16.

Publisert 3. des. 2018 11:07

Jeg fikk forespørsel om å bruke litt tid til repetisjon av programmering, siden dere også vil få dette på avsluttende eksamen. Jeg foreslår derfor at vi tar en siste snublegruppe nå på fredag (jeg avlyste opprinnelig denne), der vi bruker tid på dette. Dette kolliderer med orakeltjenesten, men dere får prioritere hva som er viktigst for dere.

Det er lurt at dere tar med egen PC, slik at jeg kan hjelpe dere med feil dere får i deres eget program. Jeg foreslår dere prioriterer programmeringsoppgavene fra de tre siste års avsluttende eksamener. De vil gi dere et viktig innblikk i oppgavetype og vanskelighetsgrad. Fjorårets eksamen med løsningsforslag finner du link til på kurssidene under undervisningsressurser, mens eldre eksamener (fra da kurset het MAT-INF1100L) kan du finne her. Løsningsforslagene til disse kan du finne i menyen på venstre side.

Øyvind 

Publisert 28. nov. 2018 20:13

I morgen, 29.11 kl 12:15-14:00, går Ulrik gjennom følgende eksamensoppgaver:

  • Fra 2016: Oppg 2 og 10 (fra del 1) 
  • Fra 2014: Oppg 4 (fra del 2).

I andre halvdel av forelesningen blir det to oppgaver om differensligninger (siden dette ikke er pensum for MAT-IN1105, er dette ikke relevant for disse studentene):

  • Fra 2016: Oppg 2 (fra del 2)
  • Fra 2015: Oppg 2 (fra del 2).
Publisert 28. nov. 2018 12:39

Jeg har lagt ut litt info angående avsluttende eksamen i MAT-IN1105 her.

Øyvind

Publisert 25. nov. 2018 16:14

Websiden med timeplanen lar seg ikke enkelt forlenge utover uke 47, men det blir repetisjonsforelesninger med gjennomgang av gamle eksamensoppgaver både mandag og torsdag i uke 48 til vanlige tider (1215-14).

På mandag vil Knut gjennomgår oppgave 1 fra del 2 i eksamen fra høsten 2015 (induksjon og Taylor-polynomer med restledd), og oppgavene 3 (differensialligning og Taylor-polynomer med restledd) og 4 (interpolasjon) fra del 2 i eksamen fra høsten 2016.

Publisert 23. nov. 2018 14:07

Under undervisningsressurser har jeg lagt en lenke til fjorårets eksamen, og en til løsningsforslaget. Jeg skal ha snublegruppe en siste gang neste fredag (selv om det ikke er grupper den uka), og da foreslår jeg det er disse oppgavene dere jobber med. Jeg legger ikke ut dette eksamensrettet slik at dere kan bruke inspera, siden dere ikke får prøvd ut med scanning av papirark uansett, slik dere får på eksamen. Og flervalgsoppgaver i inspera har dere allerede prøvd ut på midtveis: Slike vil dere også få på avsluttende eksamen.

Øyvind

Publisert 20. nov. 2018 11:22

Siste regulære forelesning er nå på torsdag. Da skal vi gjennomgå et siste tema, nemlig representasjon av tekst. Dette er ikke det mest eksamensrelevante, men viktig allmennkunnskap for enhver som bruker en datamaskin. Merk at dette er ikke pensum i MAT-IN1105.

Vi satser også på at det blir forelesning med repetisjon mandag 26/11 og kanskje torsdag 29/11.

Publisert 19. nov. 2018 20:36

Merk at det er en feil i fasiten for oppgave 12.3.4b i kompendiet, riktig svar skal være 2.1*10^(-5).

Det er også en feil i fasiten for oppgave 12.3.9a ved at det er brukt 6 i nevneren for feilestimatet for trapesregelen i stedetfor 12. Riktig antall delintervaller blir da 81 650.

Publisert 19. nov. 2018 14:42

Noen av dere jobber mot andre innlevering av oblig2. I morgen tidlig (tirsdag) kl. 0815-9 stiller Knut i Aud. 4 i VB for å svare på spørsmål rundt obligen.

Publisert 15. nov. 2018 14:32

Minner alle om at siste innlevering har first på søndag, i tilfelle du fremdeles ikke har samlet nok poeng. Husk at det er ditt eget ansvar å forsikre deg om at du får de 27 poengene du trenger!

Øyvind

Publisert 15. nov. 2018 07:35
I dag blir det eksamensboost i Sophus Lies auditorium kl. 1615. Det betyr at det blir gode tips av ymse slag for det å håndtere eksamensstress og eksamenslesing. Og det blir pizza! Dette er et arrangement for alle studenter på MatNat.
Publisert 14. nov. 2018 16:48

Da er alle innleveringer i oblig 7 og 8 rettet. Så da kan dere sjekke hvor mange poeng dere eventuelt trenger på den siste innleveringen, som har first på søndag.

Øyvind

Publisert 14. nov. 2018 13:10

Jeg har lagt ut litt stoff (i form av pythonmoduler for kapitlene i boka) på siden for snublegruppen. Forhåpentligvis vil dette hjelpe dere litt med å knytte sammen matematikkdelen og programmeringsdelen av kurset. 

Øyvind

Publisert 12. nov. 2018 12:53

Det er fremdeles flere oppgaver fra de to siste innleveringene som ikke er blitt rettet. Jeg beklager det. Gruppelæreren det gjelder har forsikret meg om at alle oppgaver skal bli ferdig rettet senest kvelden onsdag 14/11. Det gir dere ihvertfall litt tid med tanke på å finne ut hvor mange oppgaver dere eventuelt trenger til den siste innleveringen (som har frist førstkommende søndag).

Øyvind

Publisert 6. nov. 2018 14:43

Noen av dere har lagt til merke til at stoffet for oppgave 13.4.3 og 13.6.1bd i kompendiet dessverre ikke ble gjennomgått før innleveringsfristen sist søndag. Vi beklager dette. Dere vil derfor få en mulighet til å levere disse på den siste innleveringen (med frist 18/11) også.

Øyvind

Publisert 5. nov. 2018 19:01
evaluate[listingDisplayedMessage]: Must supply html to truncate
Publisert 4. nov. 2018 22:37

Førstkommende tirsdag kl. 16.15-18 blir det såkalt panikkhjelp for oblig2 i RF-kjelleren i VB. Flere av lærerne kommer til å være til stede for å svare på spørsmål om obligen.

Publisert 3. nov. 2018 10:44

Minner om at det er en ny innlevering md frist i morgen kveld, for de av dere som trenger flere poeng. Etter det er det bare en mulighet til å samle flere poeng, og den kommer om to uker.

Øyvind

Publisert 30. okt. 2018 10:04

Hei alle MAT-INF1105 studenter!

Jeg fikk noen kommentarer etter forelesning i går fra noen av dere på grunn av mine referanser til tidligere deler av MAT-INF1100 som ikke er pensum i MAT-IN1105. Det er bare å beklage forvirringen som det første til! Årsaken er den opplagte: det er naturlig noen ganger å referere til den første delen, særlig når vi holder på med andreordens differensialligninger som ligner veldig på tilsvarende differensligninger. Men jeg understreker at dere får en eksamen som ikke kommer til å inneholde noe stoff fra MAT-INF1100 før dere ble med, og stoffet fra den første delen av MAT-INF1100 er heller ikke essensielt for undervisningen, annet enn noen ganger som en analogi.

Hilsen Knut