Pensum/læringskrav

Pensum vil ikke bli endelig avklart før nærmere eksamen. Vi vil basere oss på nye utgaver av lærebøkene.  

Pensum er primært hentet fra følgende tre kilder

  • Hans Petter Langtangen: A Primer on scientific Programming with Python. Vi kommer til å bruke 5. utgave, men 4. utgave går også fint å bruke. Boka finner du i elektronisk utgave her (kan lastes ned gratis fra universitetets datamaskiner).
  • Tom Lindstrøm: Kalkulus, (4. utgave), 2016, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215027104 (fås kjøpt i bokhandelen på Blindern).
  • Knut Mørken: Numerical Algorithms and Digital representation, høsten 2018.  
     

Pensum til midtveiseksamen høsten 2018 vil være det samme som for kurset IN 1900. Grovt sett vil dette bestå av de første 5 kapitlene i A Primer on scientific Programming with Python. For en detaljert oversikt se IN 1900 sidene.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2018 er foreløpig som følger.

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, seksjonene 10.1-10.5, seksjon 10.6 fram til 'Variasjon av parametre', seksjonene 11.1-11.2.
  • Kompendiet: Kapitlene 9-13, Merk at en del av stoffet i kompendiet er repetisjon fra Kalkulus. Dette gjelder til dels seksjon 9.1 og 13.1. I kapitlene 11, 12, og 13 er det de enkleste metodene og ideen bak hver av dem som er hovedfokus. Feilanalysene bør du kjenne til, men de ligger på et nivå over det du får på eksamen. 
  • Stoff fra IN1900 som var pensum til midtveiseksamen.

I tillegg kommer forelesningsnotater og eventuelle ekstra notater som blir lagt ut på hjemmesida underveis med utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiet. Alle oppgaver som er gitt regnes også som pensum.

Husk at formelsamlingen vil være tilgjengelig på eksamen.

Publisert 20. aug. 2018 10:24 - Sist endret 27. sep. 2018 12:34