Snublegruppen

For å hjelpe litt med å knytte sammen programmeringsdelen og matematikkdelen av kurset, så har jeg lagt diverse pythonkode for matematikkdelen av kurset her. Her er det en folder for hvert kapittel i boka, der du kan finne pythonmoduler med funksjoner for de matematiske metodene fra det kapittelet. Går du i folderen for kapittel 13 vil du for eksempel finne fila differentialeqs.py, som inneholder funksjoner som kjører Eulers metode, Eulers midtpunktsmetode, etc.. Videre vil du finne pythonfiler med kjøreeksempler for oppgaver fra boka, (filnavn svarer til oppgavenavnene i boka).

Notater fra snublegruppen:

  • 28/9
  • 19/10
  • 26/10
  • 2/11
  • 9/11. Link til eksamensoppgave med Euler kan du finne her. Ingen av oppgavene som ble gitt tok for seg tilfeller der den karakteristiske likningen har en dobbelrot. Da må man gå opp en grad med det man gjetter på i den partikulær løsning, se regel 1,2, og 3 i seksjon 10.6. Du kan eventuelt se på oppgave 10.6.4 også, der du blir tvunget til å gå opp en grad.
  • 16/11
  • 23/11

 

Publisert 28. sep. 2018 12:55 - Sist endret 23. nov. 2018 12:34