Om avsluttende eksamen

NB! Denne siden gjelder kun MAT-IN1105.

Avsluttende eksamen går av stabelen onsdag 27/11 i tiden kl. 14:30–18:30 i UiOs eksamenslokale i Silurveien 2, se eksamenssidene for MAT-IN1105. Pass på å være ute i god tid til eksamen!

Det blir orakeltjeneste mandag 25. november kl. 10-14 i auditorium 5 i Vilhelm Bjerknes' hus.

Tidligere eksamenssett

Den beste måten å forberede seg til eksamen er å gå tilbake og se gjennom ukeoppgavene. Du kan også ta en titt på tidligere avsluttende eksamensoppgaver.  

Form på eksamen

Avsluttende eksamen vil ha to deler. Første del vil bestå av 10 flervalgsspørsmål verdt 3 poeng hver, mens annen del vil bestå av 7 'vanlige' delspørsmål verdt 10 poeng hver. Til sammen gir dette maksimalt 100 poeng. Poengene du får på avsluttende eksamen vektes mot de poengene du fikk på underveiseksamen (som skal telle en tredjedel). Endelig kurskarakter settes så på bakgrunn av din totale poengsum. Husk at tekstspørsmålene i del 2 teller mer enn 3 ganger så mye som flervalgsspørsmålene, så pass på at du ikke setter av for lite tid til å besvare spørsmålene i del 2! Vi vil også oppfordre til å sitte tiden ut på eksamen - enkelte ganger kan det være behov for presisering av spørsmål og dette risikerer du å gå glipp av hvis du allerede har forlatt lokalet.

Spørsmålene på flervalgsdelen av eksamen vil primært bli hentet fra den delen av pensum som ikke var dekket på underveiseksamen, dvs. fra kapittel 10 og 11 i Kalkulus og kapitlene 9–13 i kompendiet, se forøvrig pensumlista. Spørsmålene i del 2 av eksamen vil bli hentet fra hele pensum, og 2 av de 7 deloppgavene i del 2 vil være programmering. For hjelp i lesingen har vi laget en enkel pensumveiledning, se under.

Spørsmål på eksamen

Om du på eksamen skulle få sterk mistanke om at det er (trykk)feil i en oppgave, bør du kontakte faglærer snarest. Om faglærer akkurat har vært i lokalet og du er ganske sikker på at det er en feil, kan du be eksamensvaktene kontakte faglærer pr. telefon.

Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler er godkjent kalkulator, samt formelsamlingen som du finner elektronisk på eksamensmaskinen.

Til slutt

Husk at om du føler at den store oversikten ikke er der riktig ennå, så gjelder det å utnytte den siste tiden godt, det er mye som kan falle på plass i innspurten!

Lykke til!

Pensumveiledning

Pensum er hentet fra to kilder: Kalkulus og kompendiet.

  • Kalkulus. Det aktuelle stoffet herfra er tradisjonelle matematikkoppgaver, særlig om induksjon, differensialligninger og Taylorpolynomer.
  • Numerisk stoff dekkes av kapitlene  9-13 i kompendiet. Dette består av en del numeriske metoder samt feilanalyse for disse metodene. Aktuelle oppgavetyper er hovedsaklig av to typer:
    (i) Bruke en numerisk metode på et konkret eksempel og vite hvor fort feilen går mot null (eksponenten på e_n eller h).
    (ii) Bruke Taylor-polynomer med restledd til å utlede en øvre grense på feilen i spesielle situasjoner.
    Det viktigste er å forstå ideene bak de ulike numeriske metodene.
  • Tilleggsnotater. Disse finner du på hjemmesida.
Publisert 14. nov. 2019 13:19 - Sist endret 13. feb. 2020 17:15