Om avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen går av stabelen fredag 11/12 i tiden kl. 15–19 som hjemmeksamen i eksamenssystemet Inspera, se eksamenssidene. Du finner detaljer om eksamen i Inspera på eksamenssidene og Matematisk institutts generelle eksamensinfo. Vi vil dessuten avholde en prøveeksamen slik at dere får erfaring med hvordan eksamensformen og oppgavene.

Tidligere eksamenssett

Den beste måten å forberede seg til eksamen er å gå tilbake og se gjennom ukeoppgavene og løse tidligere eksamensoppgaver, som ligger under undervisningsressurser på kurssidene.

Form på eksamen

Avsluttende eksamen vil som tidligere ha to deler der del 1 vil kunne gi maksimalt 30 poeng mens del 2 vil gi maksimalt 70 poeng. Siden vi går over til hjemmeeksamen blir del 1 redusert til 5 spørsmål som hver teller 6 poeng. Spørsmålene i del 1 vil være flervalgsspørsmål med 5 alternativer. Du får 2 poeng for å velge riktig svaralternativ, og kan i tillegg få 4 poeng til for en riktig og forståelig begrunnelse for valget du tok.  Del 2 vil som før bestå av 7 'vanlige' delspørsmål verdt 10 poeng hver.

Til sammen kan du få maksimalt 100 poeng på avsluttende eksamen. Poengene du får på avsluttende eksamen blir vektet mot de poengene du fikk på midtveis (midtveis teller en tredjedel). Endelig kurskarakter settes så på bakgrunn av din totale poengsum. Husk at tekstspørsmålene i del 2 teller en del mer enn  flervalgsspørsmålene, så pass på at du ikke setter av for lite tid til å besvare spørsmålene i del 2! Vi vil også oppfordre til å sitte tiden ut på eksamen - enkelte ganger kan det være behov for presisering av spørsmål, og dette risikerer du å gå glipp av hvis du allerede har forlatt lokalet.

Spørsmålene på flervalgsdelen av eksamen vil primært bli hentet fra den delen av pensum som ikke var dekket på underveiseksamen, dvs. fra kapittel 10 og 11 i Kalkulus og kapitlene 9–13 i kompendiet, se forøvrig pensumlista. Spørsmålene i del 2 av eksamen vil bli hentet fra hele pensum, og vanligvis er 2 av delspørsmålene del 2 programmering. For hjelp i lesingen har vi også laget en enkel pensumveiledning under.

Spørsmål på eksamen

Om du på eksamen skulle få sterk mistanke om at det er (trykk)feil i en oppgave, bør du gi beskjed snarest, se eksamensveiledningen

Tillatte hjelpemidler og samarbeid

Alle hjelpemidler er tillatt på eksamen, men det er ikke tillatt å kommunisere med andre, se Matematisk institutts eksamensinfo.

Til slutt

Husk at om du føler at den store oversikten ikke er der riktig ennå, så gjelder det å utnytte den siste tiden godt, det er mye som kan falle på plass i innspurten!

Lykke til!

Pensumveiledning

Pensum er hentet fra Kalkulus, kompendiet, samt fra programmeringsdelen av kurset.

  • Kalkulus. Det aktuelle stoffet herfra er tradisjonelle matematikkoppgaver, særlig om induksjon, differensialligninger og Taylorpolynomer.
  • Numerisk stoff dekkes av kapitlene 9-13 i kompendiet. Dette består av en del numeriske metoder samt feilanalyse for disse metodene. Aktuelle oppgavetyper er hovedsaklig av to typer:
    (i) Bruke en numerisk metode på et konkret eksempel og vite hvor fort feilen går mot null (eksponenten på e_n eller h).
    (ii) Bruke Taylor-polynomer med restledd til å utlede en øvre grense på feilen i spesielle situasjoner.
    Det viktigste er å forstå ideene bak de ulike numeriske metodene.
  • Tilleggsnotater. Disse finner du på hjemmesida.
  • Det som var pensum i programmeringsdelen er også pensum på avsluttende eksamen.
Publisert 16. nov. 2020 20:47 - Sist endret 16. nov. 2020 20:47