Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen midt i semesteret og avsluttende hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 11. desember kl. 15:00

Innleveringsfrist: 11. desember kl. 19:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Tid: 7. oktober kl. 15:00 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 04:38