Obligatoriske oppgaver matematikkdelen

Etter midtveis vil det være enda en obligatorisk innlevering (dette blir den sjette og siste i rekken). Denne vil være felles med MAT-INF1100, og ha frist 5. november kl. 1430. Her er det noen forskjeller mellom dere og MAT-INF1100:

  • Dere skal levere i devilry, slik dere gjorde det i programmeringsdelen av kurset (MAT-INF1100 bruker canvas). 
  • Dere vil kunne samle inn 20 poeng på denne siste innleveringen (MAT-INF1100 får enten godkjent eller ikke godkjent).
  • Noen av dere skulle gjerne levert en sjette innlevering før midtveis (slik IN1900 hadde) siden dere ikke fikk samlet så mye poeng i starten, men denne utgikk for vår vår del. Det tillates derfor at dere leverer inn disse oppgavene (se under obligatoriske innleveringer under undervisningsuke 7 her) som del av denne siste innleveringen. Da kan dere samle 6 poeng ekstra. 

Poengene blir lagt sammen med de fra før midtveis (der dere kunne samle inn 24 poeng til sammen), og kravet for å få gå opp til eksamen er totalt 26 poeng (gjør dere alt knyttet til den siste innleveringen så er det mulig å samle til sammen 50 poeng).

Den andre obligatoriske oppgaven krever at man skriver matematikk. Da må besvarelsen enten skrives på datamaskin, eller for hånd og deretter scannes. Det er scannere på realfagsbiblioteket og Abelstua evt. kan man prøve mobilapper som "cam scanner". For å skrive matematikk på datamaskin anbefaler vi LaTeX. Vi vil helst at dere leverer kun en fil med alle matematikkoppgavene, og at denne er i pdf-format. Ikke lever word-filer, men konverter dem til pdf.  

For spørsmål rundt utsettelse og sykdom for oblig 6, se de generelle reglene til Matematisk institutt.

Publisert 1. sep. 2020 09:09 - Sist endret 1. okt. 2020 15:30