Pensum/læringskrav

Pensum til midtveiseksamen er det samme som for kurset IN1900. Beskrivelse kan du finne her.

Pensum for matematikkdelen etter midtveis blir primært hentet fra:

  • Tom Lindstrøm: Kalkulus, (fjerde utgave), 2016, Universitetsforlaget, ISBN: 9788215027104 (fås kjøpt i bokhandelen på Blindern).
  • Knut Mørken: Numerical Algorithms and Digital Representation, utgaven fra høsten 2017. Dette er en digital ressurs som du kan laste ned gratis og skrive ut om du ønsker det. 

Dette er de to pensumkildene som kan suppleres med ekstra notater som blir lagt ut på hjemmesida underveis for utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiet.

Husk at formelsamlingen vil være tilgjengelig på avsluttende eksamen.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2020

Pensum til avsluttende eksamen hentes fra Kalkulus, kompendiet og tilleggsmateriell og er som følger:

  • Kalkulus: Seksjonene 1.1, 1.2, seksjonene 10.1-10.5, seksjon 10.6 fram til 'Variasjon av parametre', seksjonene 11.1-11.2.
  • Kompendiet: Kapitlene 9-13, Merk at en del av stoffet i kompendiet er repetisjon fra Kalkulus. Dette gjelder til dels seksjon 9.1 og 13.1. I kapitlene 11, 12, og 13 er det de enkleste metodene og ideen bak hver av dem som er hovedfokus. Feilanalysene bør du kjenne til, men de ligger på et nivå over det du får på eksamen. 
  • Forelesningsnotater som er lagt ut på kursets hjemmeside.
  • Stoff fra IN1900 som var pensum til midtveiseksamen.

Merk spesielt at alle oppgaver som er gitt regnes som pensum. 

Publisert 22. sep. 2020 13:53 - Sist endret 16. nov. 2020 20:57