Beskjeder

Publisert 12. des. 2003 01:00

Feil i løsningsforslaget for oppgave 2 i del 1 er rettet. Av en eller annen grunn hadde jeg regnet med funksjonen ln (1+x).

Publisert 12. des. 2003 01:00

Det var det! Løsningsforslag blir lagt ut i ettermiddag og vil bli synlig ca. kl. 17. Resultatene regner jeg med vil foreligge rett over nyttår.

Takk for i høst!

Publisert 11. des. 2003 01:00

Lykke til på eksamen i morgen!!! Samtidig tusen takk til de av dere som har satt av tid til lunsj med meg dette semesteret.

Publisert 9. des. 2003 01:00

Løsningsforslag for prøveeksamen er lagt ut, se til venstre under 'Obliger og eksamen'.

Publisert 9. des. 2003 01:00

Eksamen går av stabelen 12/12 kl. 9-12 i gymsalen på Blindern og i Store Lesesal i Vilhelm Bjerknes' hus, se her. Hvilket av disse stedene du skal sitte skal du kunne finne ut av på studentweb. Jeg har fått beskjed om at dette blir lagt ut senest torsdag.

Publisert 8. des. 2003 01:00

Løsningsforslag for prøveeksamen blir lagt ut onsdag morgen.

Publisert 1. des. 2003 01:00

Nettbasert kurskritikk finner du til venstre under 'Kurskritikk'. Det er veldig fint om så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene, det hjelper oss til å forbedre opplegget vårt. Merk at systemet for å legge inn spørsmålene er noe firkantet, slik at du får legge godviljen til om noen av svaralternativene virker litt merkelige og organiseringen av spørsmålene kan være litt rotete.

Publisert 1. des. 2003 01:00

Husk orakel i uke 49 og 50. Se oversikt over semesterslutt til venstre. NB! onsdag 10/12 og torsdag 11/12 er orakelet i aud 1 VB. Resten av tiden er orakelet i 12 etg i NHAbelshus.

Publisert 30. nov. 2003 01:00

Husk repetisjonsforelesninger 1/12 og 2/12. På mandag vil jeg først se litt på numerisk løsning av differensialligninger og deretter repetere induksjonsbevis.

Publisert 30. nov. 2003 01:00

Løsningsforslag for oppgave 2 i oblig2 er lagt ut, se under 'Obliger og eksamen' til venstre.

Publisert 26. nov. 2003 01:00

Oppgaver og plan for neste uke er lagt ut. Husk at det ikke er regulær gruppeundervisning til uka, i steden er det orakel hver dag.

Publisert 26. nov. 2003 01:00

Litt informasjon om eksamen er nå lagt ut under 'Om avsluttende eksamen (og prøveeksamen)' til venstre. Som navnet sier så finner dere også prøveeksamen (på norsk og engelsk) der.

Publisert 21. nov. 2003 01:00

Pensumlista til venstre er oppdatert med presis informasjon til avsluttende eksamen.

Publisert 19. nov. 2003 01:00

Plan og oppgaver for neste uke er lagt ut. Jeg har også plukket ut noen oppgaver fra Kalkulus og tidligere eksamensoppgaver som dere kan bruke ved repetisjon, se under 'Undervisningsmateriell'.

Publisert 19. nov. 2003 01:00

Jeg har nå lagt ut en liten oversikt over hvilke hovepunkter som er viktige i oblig 2. Dette er ment som en hjelp til dem som ikke fikk til hele obligen. (Elisabeth)

Publisert 14. nov. 2003 01:00

Jeg har nå lagt ut løsningsforslag for noen av Java-oppgavene vi har hatt tidligere. Jeg har også lagt ut et program som viser noen av mulighetene med Bezier-kurver, skrevet av en av studentene på MAT-INF 1100, Nicolaas Ervik Groeneboom. Dette programmet bør alle prøvekjøre. Du finner alt under 'Litt Java-kode' under 'Undervisningsmateriell' til venstre.

Publisert 14. nov. 2003 01:00

Jeg har lagt ut litt informasjon om Matlab under 'Ressurser'. Dette er et program for numeriske beregninger og plotting/visualisering som mange av dere vil møte i senere kurs. Nå kan det være et nyttig verktøy for å plotte flatene dere studerer i MAT 1100.

Publisert 14. nov. 2003 01:00

Godkjentliste for oblig 2 er lagt ut til venstre. Der står også detaljer når rettingen skal være ferdig, evt. nytt forsøk leveres osv.

Publisert 14. nov. 2003 01:00

Oppgaver og forelesningsplan for neste uke er lagt ut. Oppgave 10.1 finner du på slutten av nyeste versjon av kapittel 10 av kompendiet (denne oppgaven er eneste endring).

Publisert 12. nov. 2003 01:00

Etter flere forespørsler har jeg lagt ut noe Mathematica-kode, se under 'Ressurser' til venstre.

Publisert 12. nov. 2003 01:00

Jeg har lagt ut et forslag til struktur for Compressed1100Sound.java under 'Oblig2'. Tipper det kan være til hjelp hvis du sliter litt med oppgave 2.

Publisert 11. nov. 2003 01:00

En oversikt over de siste ukene av semesteret er nå lagt ut. Undervisningen går som vanlig frem t.o.m. uke 48.

Publisert 10. nov. 2003 01:00

Info om hvordan du kan få tak i gzip til WIndows er lagt ut under 'Oblig2'.

Publisert 8. nov. 2003 01:00

Mens dere arbeider med oblig2 nå den neste uka vil jeg med ujevne mellomrom legge ut tips og informasjon som jeg tror dere kan ha nytte av på sida til oblig2 til venstre. Første informasjon er lagt ut i dag.

Publisert 6. nov. 2003 01:00

Oblig2 er nå lagt ut, se til venstre. Husk hodetelefoner når dere arbeider med lyd på terminalstuene. Jeg minner om at det blir forelesning mandag 10/11 om obligen, med muligheter for å stille spørsmål. Det blir ingen forelesning på tirsdag. På gruppene kan dere neste uke arbeide med obligen.