Beskjeder

Publisert 7. des. 2004 01:00

Løsningsforslag for eksamen er lagt, se under 'Eksamen og vurderingsformer' til venstre.

Kl. 22:15. Jeg har lagt ut en ny versjon av løsningsforslaget som også innholder kommentarer om flervalgsoppgavene.

Publisert 30. nov. 2004 01:00

Etter forespørsel er løsningsforslag for konteeksamen lagt ut, se 'Repetisjonsoppgaver' eller 'Om avsluttende eksamen' til venstre.

Pensumlista er også justert ørlite grann ved at slutten av seksjon 10.8 (Runge-Kutta metoder) er markert som ikke pensum, se 'Pensum' til venstre.

Publisert 27. nov. 2004 01:00

Endelig pensumliste er lagt ut under 'Eksamen og vurderingsformer'. Løsningsforslag til noen av ekstraoppgavene til uke 48 er også lagt ut, se under 'Undervisningsmateriell'.

Publisert 23. nov. 2004 01:00

Etter flere forespørsler er det lagt ut pekere til prøveeksamen og konteeksamen fra i fjor på sidene 'Repetisjonsoppgaver' og 'Om avsluttende eksamen'.

Merk at det på orakelsiden står at det blir repetisjonsforelesninger mandag 29/11 og tirsdag 30/11. Vi tror dere har mest igjen for å arbeide selvstendig i tiden fra nå og fram til eksamen, men en av foreleserne vil være til stede i Sophus Lie begge dager for å svare på eventuelle spørsmål.

Publisert 22. nov. 2004 01:00

Et lite notat om numerisk derivasjon og integrasjon er lagt ut under 'Undervisningsmateriell' til venstre. Dette inneholder også løsningsforslag til noen av ekstraoppgavene for denne uka.

Et notat om helheten i MAT 1100 og MAT-INF 1100 er også lagt ut under 'Om undervisningen'. Dette er ikke pensum, men kan kanskje være nyttig å lese om du lurer på hvordan alt det rare du har vært innom dette semesteret henger sammen.

Publisert 20. nov. 2004 01:00

Repetisjonsoppgaver og litt info om eksamen er lagt ut, se under 'Eksamen og vurderingsformer' til venstre. Pensumlista er også oppdatert, men den vil bli justert en gang til i løpet av kommende uke.

Publisert 19. nov. 2004 01:00

Til uka står det repetisjon på semesterplanen. Mer presist vil vi på mandag forsøke å gi en oversikt over hele pensum fra fugleperspektiv. Det blir ikke matematiske detaljer, men et forsøkt på å få fram at alt dere har lært i MAT 1100 og MAT-INF 1100 faktisk henger sammen. Tirsdagen (kanskje også deler av mandagen) setter vi åpen til å repetere stoff som dere ber om. Send en av oss en e-post på forhånd om det er spesielle ting du kunne tenke deg gjentatt.

Publisert 16. nov. 2004 01:00

Husk å kontrollere at din oblig 2 er blitt godkjent

Hvis du ikke får godkjent besvarelsen, kan du levere inn en forbedret besvarelse innen fredag 19/11 klokken 14.30.

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Uka før eksamen blir det orakeltjeneste, se under 'Eksamen og Vurderingsformer' til venstre for detaljer.

Publisert 4. nov. 2004 01:00

Jeg fikk et godt spørsmål om hvorfor jeg insisterer på at arrayen d ikke må endres i decompress. En kommentar om dette er lagt inn på hovedsida for oblig2 (under 'Oblig2' under 'Obligatoriske oppgaver' til venstre).

Publisert 3. nov. 2004 01:00

Nye tips til oblig2 er lagt ut, se 'Nye tips til oblig2' under 'Obligatoriske oppgaver' til venstre.

Oppdatert versjon er nå lagt ut. Nye versjoner kan muligens komme om jeg får tips om grove trykkfeil eller problemer mange har som ikke er dekket i det jeg allerede har skrevet.

Kl. 22:30. Jeg har lagt ut enda en ny versjon. Tillegget består av noen tips til oppgave 2b. Det meste er å finne i materiellet som allerede er lagt ut, men det er kanskje litt mer oversiktlig her?

Lykke til med avslutningen!

Publisert 2. nov. 2004 01:00

Det er ikke noe orakeltjeneste i forbindelse med oblig2, men denne uka kan dere fritt gå på andre grupper enn deres egen for å få svar på spørsmål om obligen. Husk bare at det er de regulære gruppemedlemmene som må få stille først i køen.

Husk også at det er fast dataorakel for MAT-INF 1100 hver fredag 10.15-12 på C210 i VB og matteorakel hver fredag 12.15-15 på C219 for MAT 1000, MAT 1100 og MAT-INF 1100.

Publisert 31. okt. 2004 02:00

To trykkfeil i kompendiet er rettet, se 'Kompendiet' under 'Undervisningsmateriell'. En av disse er viktig for oblig2: Indeksene til w'ene i formel 10.2 skal reduseres med 1.

Det er også lagt ut nye tips for del2 av oblig2, se 'Oblig2' under 'Obligatoriske oppgaver'.

Publisert 27. okt. 2004 02:00

Resultater av eksamen og litt enkel statistikk er lagt ut til venstre under 'Eksamen og vurderingsformer'.

Publisert 25. okt. 2004 02:00

Litt ekstra info er lagt ut om oblig2, se under 'Oblig2' under 'Obligatoriske oppgaver' til venstre.

26/10: En trykkfeil i oppgave 1c) er rettet: Du kan lese om støy på side 53 i kompendiet, ikke side 56.

Publisert 23. okt. 2004 02:00

Løsningsforslag for oppgavene i uke 43 er lagt ut, se under 'Undervisningsmateriell'

Publisert 22. okt. 2004 02:00

Oblig2 er omsider lagt ut. Dessverre ble alle UiOs websider tatt ut av drift noen minutter etter kl. 16, i det jeg skulle legge ut den endelige pekeren til oblig2; jeg kan bare beklage forsinkelsen. Ellers er det en del tekst og filer å sette seg inn i - les nøye! Og lykke til!

Publisert 22. okt. 2004 02:00

Semesterplanen er oppdatert med oppgaver for uke 44. Det er ikke gitt programmeringsoppgaver, så arbeid med oblig2 på labben. Til gruppene er det også gitt to oppgaver som er fokusert om oblig2. Gjør du disse oppgavene kommer du godt i gang med del2 av oblig2.

Kl. 13.30: Jeg har rettet en trykkfeil i ekstraoppgave 3: I andre spørsmål skal det stå partall og ikke oddetall.

Publisert 15. okt. 2004 02:00

Løsningsforslag for eksamen finner du her.

Det viser seg at det var to riktige svar på oppgave 11, begge gir da selvsagt 3 poeng, se løsningsforslaget. Under litt tvil aksepterer vi også siste alternativ på oppgave 14 som riktig siden det står at vi skal ha en løsning for n=1, 2, ... i oppgaveteksten.

En av dere glemte igjen kalkulatoren i 12. etg. under orakeltjenesten på torsdag. Du kan få den igjen i Matematisk institutts ekspedisjon.

Publisert 15. okt. 2004 02:00

Noen har etterlyst en mer nøyaktig tilnærming til kvadratroten til 2 i oppgave 3 i ekstraoppgavene. Jeg har lagt ut ny versjon med 130 siffer (går over tre linjer i oppgaveteksten, mens den gamle gikk over to linjer).

Publisert 15. okt. 2004 02:00

Semesterplanen for neste uke er oppdatert, og flesteparten av oppgavene finner dere på eget ark. Vær oppmerksom på at siste oppgave nok vil falle vanskelig for en del av dere, men ikke verre enn at den er greit løsbar om du har god kontroll på kontinuitet og konvergensbegrepene.

Til hjelp med programmeringsoppgavene har jeg lagt ut en versjon av halveringsmetoden under 'Undervisningsmateriell' til venstre.

Jeg har også gitt en oppgave der dere skal programmere med flyttall med vilkårlig presisjon. Til hjelp har jeg lagt ut en del info om java-klassene BigInteger og BigDecimal (se under 'Undervisningsmateriell') samt noen programeksempler. Hvis du leser dette nøye og kobler med koden som er gitt for halveringsmetoden, bør ikke oppgaven være så vanskelig.

Publisert 4. okt. 2004 02:00

Mer informasjon om underveiseksamen er lagt ut under 'Om underveiseksamen' under 'Eksamen og vurderingsformer' til venstre. Blant annet finner du der både prøveeksamen og eksamen fra i fjor som begge kan brukes som prøveeksamen.

Publisert 3. okt. 2004 02:00

Dessverre var det en trykkfeil i første ekstraoppgave til kommende uke (startverdiene for differensligningen var byttet om). Dette er rettet i den nye versjonen som nå er lagt ut (datert 3/10). Beklager så mye!

Lagt til 5/10: Det har vært forvirring omkring programmering av funksjonene P0 og P1 i oppgave 5.2 til denne uka. jeg har skrevet noen linjer om hvordan P0 (firkantpuls) kan programmeres, se under 'Undervisningsmateriell' til venstre.

Lagt til 6/10: Løsningsforslag til oppgave 4.8 (a) i kompendiet er lagt ut, se til venstre under 'Undervisningsmateriell'.

Publisert 1. okt. 2004 02:00

Semesterplanen er justert for neste uke. Det er gitt programmeringsoppgaver om lyd, og verktøy for lydprogrammering finner du under 'Hjelp til lydprogrammering' til venstre.

Publisert 29. sep. 2004 02:00

Orakeltjeneste i forbindelse med midtveiseksamen

Det blir orakeltjeneste onsdag 13. oktober 10.15-18 i pausearealet i 7. etg NHAbelshus og torsdag 14. oktober 10.15-16 i møterommet i 12. etg NHAbelshus. Her vil det være gruppelærere tilstede for å svare på dine spørsmål når du forbereder deg til eksamen.