Det var en trykkfeil i …

Det var en trykkfeil i første eksempel på kodeoppgave i 'Om underveiseksamen': Det er innholdet i p og ikke i s det spørres om.

Publisert 6. okt. 2005 11:35 - Sist endret 4. des. 2005 23:27