I tidligere versjoner av kompendiet …

I tidligere versjoner av kompendiet har behandlingen av Infinity og NaN vært ufullstendig. Dette er rettet i siste versjon, men for ordens skyld har jeg skrevet et lite notat som forhåpentligvis gjør det hele klart, se under undervisningsmateriell til venstre.

Publisert 8. okt. 2005 18:43 - Sist endret 4. des. 2005 23:27