Til neste uke er det …

Til neste uke er det gitt programmeringsoppgaver som involverer lyd, se semesterplanen. Informasjon om dette finner du her. Som dere vil se er det tre filer dere må laste ned for å teste ut lydprogrammering. Det er også lagt ut et dokument med tips om hvordan firkantpuls (funksjonen P0 i kapittel 6 i kompendiet) kan programmeres, se under 'Undervsiningsmateriell' til venstre.

Tips til Kalkulus 4.2 (ikke 2.2 som tidligere angitt), oppgave 18. I punkt b vil en kunne få en inhomogen likning med en potens ( r opphøyd i n'te) på høyre side. Da forsøker en seg med en partikulærløsning av samme form. Obs: dette virker ikke i tilfellet spurt etter i punkt e, les seksjon 4.2 i Kalkulus for tips.

Kapittel 10 av kompendiet er lagt ut (kapitlene 7, 8 og 9 kommer senere.

Publisert 12. okt. 2005 14:46 - Sist endret 4. des. 2005 23:27