I praksis med LAP eller …

I praksis med LAP eller PPU i disse dager??

For noen studenter på LAP og PPU faller praksisperioden sammen med obliginnleveringen 4. november. Hvis dette gjør det vanskelig for deg å få levert oblig 2 i tide, ta kontakt med studieadministrasjonen: studieinfo@math.uio.no snarest.

Publisert 31. okt. 2005 11:42 - Sist endret 4. des. 2005 23:27