Teknologi i undervisningen

Det gj�res for tiden en unders�kelse om bruk av teknologi i undervisning ved universiteter og h�yskoler i Norge. Som ett av tre universitet/h�yskoler, er Universitetet i Oslo valgt ut til unders�kelsen. Det selvf�lgelig viktig � f� belyst saken fra studentenes synsvinkel. De som utf�rer unders�kelsen (Norgesuniversitetet - et r�dgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet) ber derfor studentene ved MAT-INF 1100 besvare et kort sp�rreskjema om emnet (som tar 5-10 minutter � fylle ut).

Skjemaet ligger p� nettet og fylles ut der. Du gj�r som f�lger:

  1. F�lg lenken: www.norgesuniversitetet.no/sporreundersokelse
  2. Besvar sp�rsm�lene
  3. Trykk p� "send inn"-knappen nederst p� skjemaet

Siktem�let med unders�kelsen er � forbedre undervisningen ved universiteter og h�yskoler i Norge. Studentenes bidrag er sv�rt viktig, og Norgesuniversitetet h�per derfor du tar deg tid til de f� minuttene det tar � fylle ut skjemaet. Dersom du har sp�rsm�l om skjemaet eller unders�kelsen, kan du kontakte Per Arneberg i Norgesuniversitetet p� e-post til per.arneberg@nuv.no .