Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 09:00-14:30

Postadresse: 
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Geir Pedersen  (kontaktinformasjon)   Foreleser
Knut M. Mørken  (kontaktinformasjon)   Foreleser
Ken Tore Tallakstad  (kontaktinformasjon)   Gruppe 4
Geir Birkedal  (kontaktinformasjon)   Gruppe 2
Jonathan Feinberg  (kontaktinformasjon)   Gruppe 8 og 9
Øyvind Aardal  (kontaktinformasjon)   Gruppe 3 og 10
Xu Cong Qiu  (kontaktinformasjon)   Gruppe 1 og 5
Nils Håkon Delphin  (kontaktinformasjon)   Gruppe 6 og 7
Publisert 24. apr. 2006 23:26 - Sist endret 19. nov. 2012 16:03