Tillitsstudenter

For å gi tilbakemelding til oss forelesere underveis i semesteret har vi fire tillitsstudenter:

Er det noe dere ønsker å formidle videre om undervisningsopplegg og lignende som dere ikke har lyst til å sende til oss direkte, kan dere ta kontakt med en av de fire over. Vi vil ha jevnlige møter utover i semesteret.

Knut Mørken og Geir Pedersen