MAT-INF 1100 høsten 2007

Om avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen går av stabelen fredag 7/12 kl. 9:00 på Hasle Tennissenter og i Fysikkbygget. Den beste måten å forberede seg til eksamen er nok å gå tilbake og se gjennom ukeoppgavene. Du kan jo også ta en titt på prøveeksamen (løsningsforslag), eksamen ( løsningsforslag) og konteeksamen ( løsningsforslag) fra 2003 samt tilsvarende fra 2004, eksamen ( løsningsforslag), konteeksamen (løsningsforslag), 2005, eksamen, (løsningsforslag), konteeksamen (intet løsningsforslag til denne) og 2006 eksamen (løsningsforslag) kontekeksamen (ikke løsningsforslag). Eksamensoppgavene vil ikke avvike radikalt fra eksamenssettene som er gitt tidligere, bortsett fra at pensum er utvidet noe, og det blir helt sikkert tekstspørsmål om koding (tapsfri kompresjon, kapittel 5 i det engelske kompendiet) på eksamen. Forøvrig er det nok lurt å se vel så mye på ukeoppgavene under repetisjonen før eksamen.

Avsluttende eksamen vil som tidligere ha to deler. Første del vil bestå av 7 flervalgsspørsmål verdt 4 poeng hver, mens annen del vil bestå av 6 'vanlige' delspørsmål verdt 12 poeng hver. Til sammen gir dette 100 poeng. Poengene du får på avsluttende eksamen legges sammen med poengene du fikk på underveiseksamen. Maksimal poengsum er dermed 150 poeng. Endelig kurskarakter settes så på bakgrunn av din totale poengsum. Husk at tekstspørsmålene i del 2 teller 3 ganger så mye som flervalgsspørsmålene, så pass på at du ikke setter av for lite tid til å besvare spørsmålene i del 2! Vi vil også oppfordre til å sitte ut tiden på eksamen - enkelte ganger kan det være behov for presisering av spørsmål og dette risikerer du å gå glipp av hvis du allerede har forlatt lokalet.

Spørsmålene på flervalgsdelen av eksamen vil bli hentet fra den delen av pensum som ikke var dekket på underveiseksamen, dvs. fra kapittel 11 i Kalkulus og kapitlene 6-10 i kompendiet (med unntak av seksjonene 6.1 og 6.4), seksjonene 4.3-4.5 og kapitlene 5-8 i det engelske kompendiet, se forøvrig pensumlista. Spørsmålene i del 2 av eksamen vil bli hentet fra hele pensum. For hjelp i lesingen har vi laget en pensumveiledning, se under.

Om du på eksamen skulle få sterk mistanke om at det er (trykk)feil i en oppgave, bør du kontakte faglærer snarest. Om faglærer akkurat har vært i lokalet og du er ganske sikker på at det er en feil, kan du be eksamensvaktene kontakte faglærer pr. telefon.

Tillatte hjelpemidler er godkjent kalkulator, samt formelsamlingen som blir delt ut sammen med eksamensoppgavene.

Onsdag 5/12 og torsdag 6/12 blir det orakeltjeneste i 12. etg i Abels hus i tiden 10-16.

Til slutt: Husk at om du føler at den store oversikten ikke er der riktig ennå, så gjelder det å utnytte den siste uken godt, det er mye som kan falle på plass i innspurten!

Lykke til!

Pensumveiledning

Pensum har i år ingredienser fra mange ulike kilder, så det er på sin plass med en liten veiledning.Redaksjon: Knut Mørken og Geir Pedersen

Dokument endret: 22. november 2007

Kontakt UiO    Hjelp