MAT-INF 1100 høsten 2007

Kursopplegg

MAT-INF 1100 lever tett opp til INF 1100 og MAT 1100. Mange av algoritmene og de numeriske metodene som vi gjennomgår i MAT-INF 1100 vil bli programmert i INF 1100, mens en del av matematikken vi skal bruke i MAT-INF 1100 gjennomgås i MAT 1100. Kursledelsen i de tre kursene holder god kontakt og vi skal forsøke å passe godt på slik at vi ikke bruker stoff fra de andre kursene før det faktisk er gjennomgått!

Undervisningsopplegg

I MAT-INF 1100 er det 4 timer undervisning i plenum hver uke. På forelesningene vil vi gjennomgå matematikkstoff fra læreboka Kalkulus og mer praktisk stoff og numeriske metoder fra kompendiet, se pensumsida .

Hver uke er det to timer gruppeøvelse. Til denne undervisningen vil det bli gitt oppgaver som bearbeider teoristoffet som ble forelest uka før. På gruppa kan dere få svar på spørsmål om oppgavene og få veiledning med oppgaver dere ikke har fått til.

I tillegg til gruppeundervisningen og forelesningene er det en times plenumsregning hver uke. Her vil løsningsforslag til utvalgte oppgaver bli gjennomgått.

I tillegg til forelesningene er det hver uke 3 timer med gruppeundervisning/datalab. Til gruppeundervisningen vil det bli gitt oppgaver som bearbeider teoristoffet som ble forelest uka før. På gruppa kan dere få svar på spørsmål om oppgavene og arbeide videre med oppgaver dere ikke har fått til.

Obligatoriske oppgaver og eksamen

I MAT-INF 1100 er det ingen obligatoriske oppgaver (mange av de obligatoriske oppgavene i INF 1100 dreier seg om å programmere metoder fra MAT-INF 1100).

Underveiseksamen er torsdag 11/10 i tiden 9-11, mens endelig eksamen er fredag 7/12 i tiden 9-12.