MAT-INF 1100 høsten 2007

Litteratur og pensum

Pensum er primært hentet fra de tre kildene

I tillegg kommer de ekstra notatene som har blitt lagt ut på hjemmesida. Disse inneholder for det meste utdypning av stoff i Kalkulus og kompendiene.

Husk at formelsamlingen deles ut på eksamen.

Pensum til avsluttende eksamen høsten 2007

Pensum til avsluttende eksamen hentes fra Kalkulus, kompendiet og tilleggsmateriell og er som følger:

Merk spesielt at alle oppgaver som er gitt regnes som pensum.

Pensum til underveiseksamen høsten 2007

Pensum til underveiseksamen er hentet fra kildene over og er som følger:

Merk spesielt at oppgavene som er gitt regnes som pensum, men programmering (i Python eller andre språk) er ikke aktuelt eksamensstoff. Dette betyr at oppgaver med kodebiter, slik som oppgavene 9 og 10 på underveiseksamen fra i fjor, ikke er aktuelt i år.