MAT-INF 1100 - høsten 2007 

Plan for forelesningene 

Under finner du plan for forelesningene utover i semesteret. Detaljene mot slutten av semesteret kommer vi tilbake til. Etter at forelesningene er holdt vil vi også legge ut en forelesningsrapport.

Merk at denne planen kan bli endret når som helst!

Uke Innhold
34 20/8-24/8 Mandag. Praktisk informasjon og studietips, samt litt om heltall og summetegn (seksjon 1.1 i Kalkulus).
Tirsdag. Intensivkurs i induksjonsprinsippet og induksjonsbevis (1.2 i Kalkulus). Dette er særdeles viktig stoff og svært eksamensrelevant.
35 27/8-31/8 Mandag. Pascals trekant og binomialformelen (seksjon 1.4 i Kalkulus), rasjonale og irrasjonale tall (seksjonene 2.1 og 2.2 i Kalkulus).
Tirsdag. Tallsystemer og representasjon av heltall på datamaskiner (seksjonene 2.2 og 2.6 i kompendiet) samt eget notat.
36 3/9-7/9 Mandag. Kompletthet og aksiomer for reelle tall (seksjon 2.3 og 2.4 i Kalkulus) og representasjon av reelle tall på datamaskin (seksjonen 2.3 i det gamle (norske) kompendiet), eventuelt seksjon 4.2 i det nye kompendiet.
Tirsdag. Aritmetikk for flyttall, tap av signifikante sifre, absolutt og relativ feil (seksjonen 2.4 i kompendiet). Vi starter på differenslikninger, 4.1 i Kalkulus.
37 10/9-14/9 Mandag. Differenslikninger fullføres - seksjonene 4.1 og 4.2 i Kalkulus.
Tirsdag. Simulering av differensligninger og effekt av avrundingsfeil, seksjon 4.2 i kompendiet.
38 17/9-21/9 Mandag. Løsning av algebraiske likninger (halveringsmetoden, newtons metode, sekantmetoden), 5.3 og 6.4 kompendiet. Kondisjonstall (seksjon 6.1 i kompendiet).
Tirsdag. Beregning av polynomer og interpolerende polynomer, seksjonene 9.1.3 og 9.2 i kompendiet.
39 24/9-28/9 Mandag. Taylorpolynomer, seksjon 11.1 i Kalkulus. og 8.7 i kalkulus).
Tirsdag. Restleddet i Taylors formel, seksjon 11.2 i Kalkulus.
40 1/10-5/10 Mandag. Numerisk derivasjon og integrasjon, seksjonene 6.2 og 7.2 i det norske kompendiet, seksjon 8.7 i Kalkulus.
Tirsdag. Flere metoder for numerisk derivasjon og integrasjon, utledning av feilestimater, seksjon 9.6 i det norske kompendiet.
41 8/10-12/10 Midtveiseksamen torsdag 11/10 kl. 9-11.
42 15/10-19/10 Mandag. Definisjon av differensialligninger med enkle eksempler fra kjemi og fysikk, seksjon 10.2 i Kalkulus etc. Teori for løsning av førsteordens, lineære differensiallikninger, seksjon 10.1 i Kalkulus og en summarisk gjennomgang av hovedresultatet i seksjon 10.3 i Kalkulus. Dersom det er tid starter vi på numerisk løsning av differensiallikninger.
Tirsdag Numerisk løsning av differensiallikninger (seksjon 10.8 i Kalkulus og kapittel 8 i kompendiet). Systemer av to ligninger med to ukjente og hvordan disse kan transformeres til og fra en andreordenslikning. Numerisk løsning av system av likninger.
43 22/10-26/10 Mandag. Separable differensiallikninger, seksjon 10.4 i Kalkulus, innledende om andreordens ligninger, seksjon 10.5 i Kalkulus.
Tirsdag. Løsningsprosedyre for homogene andreordens ligninger, seksjon 10.5 i Kalkulus.
44 29/10-2/11 Mandag. Inhomogene andreordens ligninger, seksjon 10.6 i Kalkulus.
Tirsdag. Oppsummering av differesialligninger
45 5/11-9/11 Mandag. Representasjon av tekst og generell informasjon på datamaskin (seksjon 4.3 og 4.4 i det engelske kompendiet). Kompresjon av data og Huffman koding (seksjone 5.1 og 5.2 i det engelsek kompendiet).
Tirsdag. Informasjonsentropi og aritmetisk koding (seksjonene 5.3-5.7 i det engelske kompendiet).
46 12/11-16/11 Mandag. Aritmetisk koding (seksjon 5.4 i det engelske kompendiet). Repetisjon av digital lyd (seksjon 4.4 i det norske kompendiet).
Tirsdag. Flerskala-analyse og kompresjon av lyd (seksjonene 10.2-10.3 i det norske kompendiet), bruk av basisfunksjoner ved representasjon av stykkevis lineære funksjoner (seksjon 10.5 i det norske kompendiet).
47 19/11-23/11 Mandag. Numeriske metoder for funksjoner av to variable, kap. 7 i det engelske kompendiet.
Tirsdag. Representasjon og kompresjon av digitale bilder, kap. 8 i det engelske kompendiet.
48 26/11-30/11 Repetisjon
49 3/12-7/12 Eksamen fredag 7/12 kl. 9-12.