MAT-INF 1100 - Høst 2007

Tillitsstudenter

For å gi tilbakemelding til oss forelesere underveis i semesteret har vi fem tillitsstudenter:

Er det noe dere ønsker å formidle videre om undervisningsopplegg og lignende som dere ikke har lyst til å sende til foreleserne direkte, kan dere ta kontakt med en av de fire over. De vil ha jevnlige møter med oss forelesere utover i semesteret.