MAT-INF 1100 - Høsten 2007

Semesterplan

NB! Denne planen vil helt sikkert bli endret i løpet av semesteret. Dersom en uke inneholder ++++ i en kollonne så er det stor sannsynlighet for at det kan bli endringer i planen for denne uka, særlig når det gjelder oppgaver. Det er derfor lurt å sjekke denne planen hver uke. Oppgavene skal normalt være avklart i god tid før den uka der de er tema på gruppene. Merk forøvrig at tema på forelesningene også kan endres noe utover i semesteret.

Læremidlene som er nevnt er følgende:

Sist oppdatert 19.11.07

Uke Foreleser Forelesninger Ukeoppgaver Eksamen etc
Kalkulus Kompendiet Kalkulus Kompendiet Annet
34
20/8-24/8
Knut Mørken 1.1, 1.2
35
27/8-30/8
Geir Pedersen / Knut Mørken 1.4, 2.1-2.2 Kap. 3 og sek. 4.1 i nytt komp
(sek. 2.2 og 2.6 i gammelt komp.)
1.1: 1a, 3a, 5bce, 6
1.2: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 18

Eksamen MAT100B,
h2002 nr. 4

36
3/9-7/9
Knut Mørken 2.3-2.4 2.3-2.6
(seksjon 4.2 i nytt komp.)
1.4: 2, 3bc, 5, 8
2.1: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10
2.2: 3, 5, 8, 9
Nytt komp.: 3.1ab, 3.4a, 3.9, 3.17ab, 3.19ab


37
10/9-14/9
Geir Pedersen 4.1, 4.2 4.1, 4.2 2.3: 1, 3, 5
2.4: 2
Nytt komp.: 3.2abchi, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, 3.13
Gammelt komp:2.12
Ekstraoppgave (MAT1100 oblig1)
38
17/9-21/9
Knut Mørken 7.3 5.3, 6.1, 6.4, 9.1.3, 9.2 4.1: 1ab, 3ab, 5ab, 9, 15
4.2: 1a, 5ab, 13

Eksamen MAT-INF1100, h04, nr. 3
39
24/9-28/9
Geir Pedersen 11.1, 11.2 4.2: 18 Gammelt komp: 5.1, 6.1, 6.2, 6.4 (ikke c og d), 6.10 Eksamen MAT-INF 1100, h06 nr. 6 Ekstraoppgave
40
1/10-5/10
Knut Mørken 8.7 7.2, 9.6 11.1: 1, 3, 7, 9, 10
11.2: 1, 5, 6, 9, 15


41
8/10-12/10
Underveiseksamen 11/10, kl 9.00,
ingen undervisning
Underveiseksamen
INF 1100 og MAT 1100
42
15/10-19/10
Geir Pedersen 10.2, 10.1, 10.3, 10.8 Seksjon 8.1 i kompendiet
Gammelt komp: 9.1, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 Eksamen MAT-INF1100 h2003 nr.2 og 4
43
22/10-26/10
Knut Mørken 10.4, 10.5
10.1: 1ab, 3ad, 7
10.2: 1, 9, 10
10.3: 1, 3
10.8: 2ac, 3

44
29/10-2/11
Geir Pedersen 10.6
10.4: 1bcd, 2ae, 7, 13, 18
10.5: 1ac, 3ac, 4a, 5, 11

Eksamen MAT-INF1100, h03 nr. 5 (MAT1100 oblig 2)
45
5/11-9/11
Knut Mørken
Engelsk komp: sek. 4.3, 4.4, kap. 5 10.1: 5, 6
10.2: 15
10.6: 1, 2, 3, 4, 7

Eksamen MAT-INF1100, h05 nr. 5 (del 2)
46
12/11-16/11
Knut Mørken
Engelsk komp: 5.4
Norsk komp: kap. 10.
4.2:6, 16 Engelsk komp: 4.1, 4.3ab, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Eksamen MAT-INF1100, h04 nr. 4 (del 2)
47
19/11-23/11
Knut Mørken
Engelsk komp: Kap 7. og 8. 11.2: 3, 4 Engelsk komp: 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 Ekstraoppgave
Eksamen MAT-INF1100, h05 nr. 4 (del 2)
48
26/11-30/11
Geir Pedersen og Knut Mørken

1.2:12, 13
10.8:5, 6
Engelsk komp: 7.1, 7.2
49
3/12-7/12
Eksamen MAT-INF1100 7/12 kl. 9-12
Eksamen INF 1100 3/12
50
10/12-14/12

Eksamen MAT 1100 12/12