MAT-INF 1100 - Høst 2007

Nytt kompendium

Programmeringsundervisningen første semester har tidligere vært gitt i Java, men fra og med høsten 2007 gis denne undervisningen i Python for de studenter i matematikkintensive fag. Dette betyr at deler av det gamle kompendiet må justeres litt og det gir en god aneldning til også å redigere litt på andre deler av det gamle kompendiet. Det er særlig kapittel 2 i det gamle kompendiet om representasjon av tall på datamaskin som må justeres. Dessuten vil det komme til noe nytt stoff mot slutten av semesteret om representasjon og kompresjon av lyd og bilder.

Merk at stoffet her er nytt, det er derfor god grunn til å være på vakt mot trykkfeil. Mener du at du har funnet en trykkfeil er det fint om du gir beskjed til Knut Mørken . I første omgang legger jeg ut bare akkurat de kapitlene vi trenger, men andre deler kan komme til etter hvert.