Jeg har laget en ekstraoppgave …

Jeg har laget en ekstraoppgave om dividerte differenser for neste uke. Denne refererer til algoritme 9.23 som jeg bare foreleste inndirekte, men som er pensum.

Publisert 30. sep. 2010 11:26 - Sist endret 23. des. 2010 14:18