Jeg har lagt ut tidligere …

Jeg har lagt ut tidligere underveiseksamener med fasit, se til venstre under 'Eksamen og vurderingsformer' til venstre. Jeg har også lagt ut litt informasjon om underveiseksamen. Jeg understreker at svarene skal føres på eget svarskjema, noe som er nytt i forhold til tidligere.

Publisert 5. okt. 2010 17:29 - Sist endret 23. des. 2010 14:18