I oppgave 2 i oblig2 …

I oppgave 2 i oblig2 skal dere endre et gitt program ved å utnytte formelen (2) slik at programmet blir mer effektivt (ikke regner ut unødvendige funksjonsverdier). Jeg ser at det er litt knotete å tilpasse det programmet jeg har gitt dere til formelen. Jeg har derfor lagt ut et annet program for trapesregelen som jeg tror det er lettere å ta utgangspunkt i, se obligsiden.

Publisert 2. nov. 2010 15:18 - Sist endret 23. des. 2010 14:18