Beskjeder - Side 2

Publisert 14. sep. 2010 11:32

Av ulike årsaker så er fasit for kompendiet ikke helt klar ennå. Jeg har imidlertid lagd en foreløbig versjon for kapitlene 1-3 som du nå finner på kompendiesiden til venstre.

Publisert 3. sep. 2010 16:21

Jeg minner om at semesterplanen kun er ment å være fullstendig for de ukene som ikke har ++++ i siste kollonne. Merk spesielt at oppgavenumrene i kompendiet er endret slik at disse ikke vil stemme før jeg oppdaterer dem med riktig nummer - da vil også '++++' bli fjernet.

Publisert 1. sep. 2010 23:16

De første kapitlene i kompendiet er lagt ut, se under 'Undervisningsmateriell' til venstre.

Publisert 31. aug. 2010 11:23

Mandag 6/9 er Sophus Lies auditorium opptatt. Plenumsregning og forelesning den dagen vil derfor foregå i

auditorium 4, Harald Schjelderups hus (psykologi)

Kart finner du her

Publisert 24. aug. 2010 14:34

Forelesningen i dag om induksjon er oppsummert i notatet som du finner under 'Undervisningsmateriell' til venstre.

Publisert 20. aug. 2010 13:57

Første foreforelesning er

mandag 23/8 kl. 10.15

i Sophus Lies auditorium. Jeg kommer til å starte med litt generelt om undervisningen og noen studietips før vi tar fatt på pensum i andre time.

Plan for forelesningene i høst finner du på forelesningsplanen under 'Om undervsingen' til venstre.

Publisert 2. aug. 2010 10:04

Velkommen til MAT-INF1100!

Disse sidene er 'hjemmet' til MAT-INF1100, og om du skal følge emnet høsten 2010 bør du sjekke innom her ofte, gjerne hver dag. Her vil du etterhvert finne informasjon om pensum, forelesningsplaner, oppgaver, eksamen og mye annet.

Hilsen

Knut Mørken